mySafety

Säkra din digitala vardag med MySafety!

Vad är innebär en digital vardag egentligen?

Den ”digitala vardagen” är väl egentligen ett uttryck som myntats de senare åren. I och med att internet tagit hela världen med storm har fler och fler människor börjat leva större och större del av sitt liv online och på internet, alltså fått en digital vardag. Denna utveckling har företaget mySafety stor koll på. De vet hur utvecklingen har varit och hur den sannolikt kommer att stiga. Andelen människor som får en mer och mer digital vardag ökar varje dag.

Ett digitalt skydd innebär att man skyddar sitt ”digitala jag”. Med ökad användning av internet och med ökad aktivitet på diverse sociala medier är risken stor för att man blir kapad på internet. Ja, ökade risker med ett digitalt liv skulle man kunna säga. MySafety vet att det måste kännas hemskt och kränkande att bli kapad på sociala medier. En sådan aktivitet skulle kunna få stora följder i personens liv efterföljande och mySafety är noga med att alltid finnas till hands snabbt innan skadan blivit alltför stor. De har en jour dygnet runt, vilket är ett otroligt bra skyddsnät för den enskilda personen då kapning och kränkning kan ske närsomhelst på dygnet. Jouren är till för att stödja och hjälpa och man får tid att prata med en medmänniska om man blivit utsatt för hot eller blivit kränkt på internet. Dessutom ingår ett trygghetsstöd där man, om det behövs, även kan få stödsamtal med jurist och psykolog. MySafety erbjuder ett digitalskydd för att hjälpa dig på allra bästa sätt. MySafety driver dina ärenden när det gäller kapning på sociala medier eller kränkningar online på sociala medier eller via mail. MySafety hjälper dig och står på och vid din sida. MySafety kan till exempel hjälpa att rentvå din identitet eller rensa kränkande inlägg. Dessutom gäller MySafetys digitala skydd vuxna och deras barn oavsett var de befinner sig i världen så kapningen eller kränkningen sker. Även barn är utsatta nuförtiden eftersom de får sina mobiltelefoner, med uppkoppling och konton till sociala medier, i allt yngre åldrar. Man skulle kunna argumentera att man skall se över internetanvändandet hos yngre barn för att till viss del kunna förebygga den internetmobbning som också, i och med den större del som internet har i våra liv, ökar hos ungdomar och barn. Här är mySafety din medspelare och mySafety gör allt de kan för att skydda dig och ditt barn samt vara där för dig om olyckan är framme.

Identitetsskydd med mySafety

Identitetsstöld eller ID-stöld är alltmer förekommande, och folk vet också om att det finns. Andelen människor som kan titulera sig ID-bedragare blir fler och fler och de är endast ute efter att stjäla pengar och göra livet surt för sina medmänniskor. Här måste man själv ta ansvar för att inte hamna i trubbel. Man ska ha koll på sin digitala vardag och man skall vara uppmärksam på hur man själv hanterar sin personliga information, som ju kan vara så värdefull för andra som vill dig illa. MySafety kan hjälpa dig att skydda dig i din digitala vardag och hjälper dig även med råd och tips för att själv kunna förebygga allt du kan. Det finns många olika mer praktiska saker du kan gå igång med för att minska riskerna att just du drabbas. Till exempel rekommenderar mySafety att du sätter lås på din brevlåda, att du inte skickar personuppgifter eller känslig information via sms, mail eller i sociala medier. De rekommenderar även att du klipper eller river sönder viktiga papper innan du slänger dem i soporna. Detta på grund av att bedragare enkelt kan tänka sig gå igenom dina sopor för att få tag i just din information. Vidare påpekar de att du skall vara uppmärksam på märkliga brev eller mail. Detta är en riskreducering både för dig och andra.

Resultat från undersökning om ID-stölder visar att det är en ökning bland unga vuxna

I en undersökning visade det sig att endast 3 procent av svenskarna inte visste vad det innebar att bli utsatt för ID-stöld. Så det är inte så att folk inte är medvetna om att stölderna begås och att riskerna finns. Dessutom visade undersökningen, presenterad av mySafety och som innefattar intervjumaterial från människor i åldern 16-74 år, att det är en 40 procent ökning i ID-stölder bland unga vuxna (unga vuxna är människor i åldern 16-29 år). Och detta är resultat som är utförda av TNS Sifo, rapporteras från mySafety och innefattar siffror bara endast i år. 4201 intervjuer presenteras hos mySafety, och den visar också att ökningen främst rör unga vuxna. De rapporterar att förklaringen kan vara att unga är mer involverade i den digitala världen, till exempel både när det gäller att handla online men framför allt inom sociala medier. Detta medför således att unga vuxna också är mer exponerade för ID-stöld, hot och kränkningar online. Det är en väldigt bekymmersam utveckling att det redan i år är en ökning på 40 procent hos unga vuxna. Det här problemet behöver man verkligen ta tag i, och detta är mySafety väldigt tydliga med. Det är tydligt att alltfler människor drabbas av ID-stöld och att fler och fler känner någon som blivit utsatt för denna kränkande och mycket stressande situation. MySafety försöker att skydda, förebygga att det händer och hjälper till när skadan är skedd. MySafety hjälper också den enskilda att själv ta ansvar för sitt digitala beteende och själv kunna skydda och säkra sin digitala vardag och sin egen värdefulla personliga information. En digital livsstil, som man ser hos många unga vuxna och även ner i åldrarna är anmärkningsvärd. Det rör sig om nästan en miljon svenskar som har blivit utsatta för ID-stölder och de allra flesta känner någon som varit involverad i en ID-stöld. Rapport påpekar att två av fem känner någon som blivit utsatt för ID-stöld eller själva har varit utsatta. Unga människor måste helt enkelt lära sig att riskerna finns och bli med medvetna och uppmärksamma på sitt eget beteende när de rör dig inom i den digitala världen och hur de hanterar sin egen information. Med små medel kan man enkelt försvåra för bedragaren att slå till. Ytterligare anmärkningsvärda siffror som presenteras av mySafety är att endast 57 procent av de unga vuxna (16-29 år gamla) har sina bankkoder och bankkort under uppsikt. Detta betyder, enligt mySafety, att hela 43 procent inte har koll på sina bankkort eller sina koder för att handla med sitt bankkort. Dessa människor utsätter sig själva för en enorm risk, och enligt resultaten från undersökningen bör flertalet också vara medvetna om riskerna. Men varför tar de inte riskerna på allvar? MySafety ser en ökning av antalet ID-stölder, men ännu är kanske inte tillräckligt många har drabbats för att unga vuxna skall ta det på största allvar. För att jämföra med äldre vuxna (över 60 år) så har 86 procent bra koll på sina bankkort och koder. Då är det inte så konstigt att brott oftast sker hos den yngre befolkningen. Ett positivt resultat från undersökningen, presenterad av mySafety, är att de allra flesta, i samtliga åldrar, är noga med att inte dela personuppgifter i sociala medier, via sms eller via mail. Detta är också en av rekommendationerna från mySafety.

mysafety