wikipedia

Wikipedia är nätets stora uppslagsverk

Wikipedia är något många förlitar sig på när de söker svar. Innehållet skrivs och uppdateras och korrigeras av kunniga användare och blir alltså en slags samlad kunskap, där alla som vet något har en möjlighet att lägga till och förbättra. Jag har dock en vän som alltid ifrågasätter Wikipedia och är av den uppfattningen att det är besserwissers som lägger in information på Wikipedia och att informationen därför inte är pålitlig. Han påtalar ofta brister i innehållet, dock utan att egentligen tala om att något är fel. Det är istället ofta saker som saknas för att man ska se helheten och få en korrekt bild av det ämne som avhandlas. Hans åsikt brukar därför stöta på motstånd över middagsbordet, där merparten av vännerna regelbundet använder Wikipedia för att få mer information i ett ämne. Naturligtvis ser också de att kunskapsinnehållet kanske inte är heltäckande, men de ser också möjligheten i den kunskap som förmedlas och att man genom den kan gå vidare och få en vidare insikt i ämnet. Ofta sker en kapitelindelning med omfattande referenser och hänvisningar i den information som tillhandahålls. Sökningar ger inte bara svar utan också möjlighet att söka fördjupad information.